Publicerades

SMHI varnar för stormbyar i södra Sverige

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stormbyar i Skåne län utom Österlen, Hallands län, Gotlands län och på Öland i Kalmar län.

I Skåne väntas det börja blåsa under fredag eftermiddag för att fortsätta under lördagen. För Halland, Öland och Gotland gäller varningen under lördagen.

Klass 1-varning är utfärdad i hela Götaland och delar av Svealand.

En klass 2-varning betyder att vädret kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

En klass 1-varning är en mildare varning än en klass 2-varning och betyder att vädret kan innebära vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

Vädervarningar på SMHI

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)

Krisinformation.se om beredskap vid storm

Källa: SMHI
Uppdaterades

Taggar för denna sida: