Publicerades

Ett år efter branden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland förra sommaren var den största skogsbranden Sverige drabbats av i modern tid. Ett stort antal utvärderingar har gjorts och sedan branden. Lärdomarna är många. Erfarenheterna ger samhället en möjlighet att vara bättre rustat och minska påverkan vid nästa kris.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppdrag från regeringen att sammanställa erfarenheterna i utvärderingarna från branden och utifrån dem ge förslag till hur man bör stärka samhällets krisberedskap från lokal till nationell och EU-nivå. Den rapporten ska presenteras senast den 29 januari 2016.

Här kan du läsa mer om branden och de erfarenheter som hittills sammanställts:

Nedanstående länkar är borttagna

Länsstyrelsen Västmanlands län om branden 2014
Länsstyrelsen Västmanlands film om skogsbranden
Länsstyrelsen Västmanlands dokumentation om branden
MSB:s observatörsinsats
MSB:s interna utvärdering av skogsbranden
MSB om regeringsuppdraget om stärkt krisberedskap
Skogsstyrelsen om skadorna efter branden
Naturvårdsverket om hur djur och natur återhämtar sig
Livsmedelverket om skogbränders påverkan på dricksvatten
Sala kommuns sida om efter skogsbranden
Sala kommuns sida om utredningar efter skogsbranden
FRG i Västerås: Utvärdering av frivilliginsatser under skogsbranden
Regeringens utredning om den operativa insatsen kring branden i Västmanland
Regeringen om regeringsuppdraget gällande stärkt krisberedskap
Krisinformation.se om skogsbranden
Krisinfobloggen "Ett år efter branden i Västmanland" 

 

Uppdaterades

Taggar för denna sida: