Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Mers blir anmälningspliktig sjukdom

Sjukdomen mers blir från och med den 1 augusti 2015 en anmälningspliktig sjukdom och MERS-coronavirus är tillagt i Smittskyddsförordningen.

MERS-coronavirus orsakar en sjukdom som sprids på arabiska halvön och sedan 2014 har antalet rapporterade fall i världen ökat. Via resenärer från arabiska halvön har mers också orsakat utbrott i andra länder, senast i Sydkorea. Inga fall har påvisats i Sverige.

Viruset kan orsaka allvarlig luftvägsinfektion och kan vara livshotande, särskilt hos personer med riskfaktorer som hög ålder, hjärt-kärlsjukdom och kronisk luftvägssjukdom.

Anmälningspliktig sjukdom
Smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168). Sjukvården måste anmäla sådana sjukdomar till landstingets smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, så fort de har konstaterat att en person har smittats. Det finns ett 60 tal anmälningspliktiga sjukdomar.

Nyhet hos Folkhälsomyndigheten
Borttagen länk - Folkhälsomyndighetens fakta om mers och coronavirus
Borttagen länk - Lagar och förordningar som styr smittskyddsarbetet i Sverige (på Krisinformation.se)

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: