Publicerades

Polisen: Sprängningarna i Malmö har högsta prioritet

Malmö har under året utsatts för ett stort antal sprängningar, där bland annat handgranater använts. Under sommaren har utvecklingen eskalerat. Polisen i region Syd informerar om att händelserna i Malmö har högsta prioritet och att en stor resurs arbetar med situationen.

Hittills har 30 sprängningar av inträffat under 2015 i Malmö. En stor resurs inom Polisen i region Syd arbetar med situationen i Malmö och ett åtgärdspaket med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar har tagits fram. Enligt polisområdeschefen har händelserna i Malmö högsta prioritet för att få en helhetsbild över situationen, och för att klara upp de brott som begåtts. Parallellt pågår också ett arbete med olika trygghetsskapande åtgärder för att de boende i Malmö ska kunna känna sig trygga.

Polisen ber också allmänheten om tips kring den senaste tidens händelser på tipstelefon 010-568 60 72 eller 010-568 60 73.

Malmö stad informerar om att det socialtjänstkontor där en sprängning inträffade i veckan åter har öppnat. Staden informerar också på sin hemsida om arbetet för att öka tryggheten i Malmö.

Information och kontaktuppgifter hos Polisen i region Syd

Information hos Malmö stad om sprängningen vid socialtjänstkontor

Malmös stads information om arbetet för trygghet i Malmö

Källa: Polisen i region Syd
Uppdaterades