Publicerades

Kustbevakningen om räddningsinsatsen i Medelhavet

Under söndagen genomförde Kustbevakningen en räddningsinsats för att undsätta migranter i Medelhavet, nordost om Tripoli. Sammanlagt togs 262 personer ombord på Kustbevakningens fartyg Poseidon. Migranterna kommer att föras vidare till Italien.

Sverige ingår sedan en vecka i EU-operationen Frontex Triton på Medelhavet. Kustbevakningens uppdrag går ut på att vara ett stöd åt Italien, som under lång tid upplevt ett högt tryck mot sin gräns. Många människor på flykt har offrat sina liv på havet, vilket i praktiken innebär att gränsövervakningen ofta har övergått i sjöräddning. Uppdraget för Poseidon (KBV 001) sträcker sig fram till 31 augusti.

  • Borttagen länk - Information om räddningsinsatsen hos Kustbevakningen
  • Borttagen länk - Information om Frontex hos Kustbevakningen
  • Borttagen länk - Läs mer om Kustbevakningens uppdrag

På Krisinformation.se kan du läsa mer om svenska myndigheter som har ett särskilt ansvar och uppgifter vid kriser och olyckor:
Borttagen länk - Faktasidor om myndigheter med särskilt ansvar

Uppdaterades