Publicerades

Mycket höga vattenflöden i nordöstra Norrland

Snösmältning i samband med regn gör att flödena i vattendrag i delar av nordöstra Norrland är höga eller mycket höga.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Sangisälven och för biflödena
till Råneälven samt delar av Vitån och Töreälven. Det beräknas dröja några dagar innan flödet kulminerar.

En klass 1-varning för höga flöden är också utfärdad för flera vattendrag i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

Enligt länsstyrelsen i Norrbotten orsakar vårfloden just nu en del lokala problem.

En klass 2-varning för mycket höga flöden kan innebära översvämningsproblem på utsatta ställen och uppkommer i snitt en gång var tionde år.

Borttagen länk - Mer information hos SMHI

Borttagen länk - Mer information hos Länsstyrelsen i Norrbotten

Borttagen länk - Följ varningsläget hos SMHI

Borttagen länk - MSB:s lägesrapport om höga flöden  

Källor: SMHI, Länsstyrelsen Norrbotten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: