Publicerades

Livsmedelsverket om norovirus i hallon

Frysta importerade hallon ska kokas i en minut innan de äts. Det rådet ger Livsmedelsverket. Nyligen orsakade importerade hallon matförgiftningar inom äldreomsorgen i Ljungby kommun.

Livsmedelsverket har hittat norovirus i det parti hallon som misstänktes ha orsakat matförgiftningarna i Ljungby kommun. Därmed är det också klarlagt att de frysta, importerade hallonen låg bakom utbrottet.

Att koka frysta importerade hallon i en minut innan de äts är särskilt viktigt för äldre och personer med nedsatt immunförsvar eftersom de riskerar att bli allvarligt sjuka av en norovirusinfektion. Färska utländska hallon och svenska hallon har däremot inte kopplats till några utbrott av norovirus.

Borttagen länk - Mer information hos Livsmedelsverket

Borttagen länk - Mer information hos Ljungby kommun

Borttagen länk - Tema: Din beredskap för hot mot livsmedel

Källor: Livsmedelsverket, Ljungby kommun
Uppdaterades

Taggar för denna sida: