Publicerades

Ny jordbävning i Nepal

Den 12 maj inträffade ett nytt kraftigt jordskalv i Nepal, som följdes av flera kraftiga efterskalv. Epicentrum låg ca 75 km väster om huvudstaden Katmandu, nära Mount Everest. Svenskar som befinner sig i Nepal uppmanas att kontakta sina anhöriga, hålla sig uppdaterad om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar.

Svenskar som är i behov av hjälp kan vända sig till svenska konsulatet i Katmandu eller UD-Jouren på telefon: +46 8 4055005.

MSB:s pågående insats i Nepal påverkas inte av de nya skalven. De 14 medarbetare
som fortfarande är på plats, är oskadda och arbetar vidare som planerat

Borttagen länk - Information hos Sveriges ambassad i New Delhi

Borttagen länk - Information om skalvet hos Svenska nationella seismiska nätet

Borttagen länk - MSB om det nya jordskalvet

Borttagen länk - Tema: Jordbävningar

Källa: Sveriges ambassad i Indien
Uppdaterades

Taggar för denna sida: