Publicerades

Försvarsmakten följer Säkerhetspolisens hotnivåhöjning

Med anledning av Säkerhetspolisens höjning av terrorhotnivån mot Sverige, har även Försvarsmakten uppdaterat hotnivån när det gäller hotet från terrorism, från förhöjt (3) till högt (4).

Försvarsmakten kommer därmed att ha samma hotnivå som mot Sverige i övrigt. Försvarsmakten samarbetar just nu med berörda myndigheter och följer utvecklingen kontinuerligt.

Information om hotnivåhöjningen hos Försvarsmakten

Källa: Försvarsmakten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: