Publicerades

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 48

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 48.

Situationen är mycket ansträngd när det gäller att ordna tak över huvudet och att ta hand om ensamkommande barn. 

Regeringen presenterade den 24 november åtgärder för att kraftigt minska antalet asylsökande. Även om regeringens åtgärder kommer att innebära en minskning av antalet nya asylsökande är det MSB:s bedömning att det redan ansträngda läget kommer att bestå och kräva en långsiktig hantering.

Det stora antalet asylsökande som redan anlänt till Sverige innebär att samhällsviktiga verksamheter behöver skala upp sin kapacitet.

  • Boendesituationen är fortfarande kritisk. Migrationsverket kan inte garantera tak över huvudet för asylsökande.
  • Samhällets förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt starkt utmanad.
  • I de flesta län råder personalbrist inom skola och barnomsorg. Det råder även brist på lokaler.
  • Trots ökade resurser upplever flera verksamheter inom hälso- och sjukvården en ökad belastning.

Läs hela lägesbilden hos Borttagen länk - MSB

Läs mer om myndigheternas arbete med flyktingsituationen hos Borttagen länk - Krisinformation 

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades

Taggar för denna sida: