Publicerades

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 45

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 45.

Situationen är ansträngd framförallt när det gäller boendelösningar för asylsökande. Flera länsstyrelser och kommuner har svårt att ordna vård, skola och omsorg åt alla. Även förmågan att ta hand om ensamkommande barn är starkt utmanad. Det rapporterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som samordnar myndigheternas hantering av flyktingsituationen i Sverige.

Läs hela lägesbilden Borttagen länk - hos MSB

Läs mer om myndigheternas arbete med flyktingsituationen hos Borttagen länk - Krisinformation.se

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades

Taggar för denna sida: