Publicerades

MSB: Var försiktig med vilken information du delar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar allmänheten att inte sprida spekulationer och rykten med anledning av den höjda hotnivån för terrorangrepp. Myndigheten går också ut med konkreta råd för hur du kan kontrollera om information är trovärdig.

Information är aldrig helt neutral utan syftar oftast till att på något sätt påverka mottagaren. Detta leder till att alla mottagare av information alltid måste ha ett källkritiskt "filter" mot den information man utsätts för. Några saker att tänka på innan du delar information:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det.
  • Sök efter information som inte bara bekräftar din nuvarande ståndpunkt.

Borttagen länk - Hela nyheten från MSB

Borttagen länk - MSB om vad du kan tänka på när det gäller källkritik och att motverka rykten

Borttagen länk - Krisinfobloggen om källkritik och ryktesspridning

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades

Taggar för denna sida: