Publicerades

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 46

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 46.

Läget är framför allt ansträngt när det gäller boenden för asylsökande och omhändertagande av ensamkommande barn. Rapporter från länsstyrelserna visar att boendefrågan nu är kritisk i hela landet. Behovet av gode män och förmyndare ökar kraftigt i takt med att fler ensamkommande barn kommer till Sverige. MSB samordnar myndigheternas hantering av flyktingsituationen i Sverige.

Läs hela lägesbilden hos Borttagen länk -  MSB

Läs mer om myndigheternas arbete med flyktingsituationen hos Borttagen länk - Krisinformation.se

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades

Taggar för denna sida: