Publicerades

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 47

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 47.

Migrationsverket ser inte någon minskning i antalet personer som söker asyl i Sverige och det är ännu för tidigt att bedöma effekterna av de gränskontroller som infördes den 12 november. Förhoppningen är att gränskontrollerna kan leda till ett mer strukturerat asylmottagande och bättre förutsättningar för Migrationsverket att kunna prioritera de mest utsatta grupperna. Bristen på boenden för asylsökande är fortfarande stor.

Mottagningen av ensamkommande barn är fortfarande ansträngt, även om Skåne under helgen såg en minskning av antalet nyanlända. Flera kommuner rapporterar att de inte längre kan ta emot ensamkommande barn. I skolan är det fortsatt brist på personal och lokaler.

Läs nyheten baserad på lägesbilden hos Borttagen länk - MSB

Läs mer om myndigheternas arbete med flyktingsituationen hos Borttagen länk - Krisinformation.se

Uppdaterades

Taggar för denna sida: