Publicerades

Myndigheter mot antibiotikaresistens

Idag lanseras webbplatsen Skydda antibiotikan där 23 myndigheter samarbetar för att antibiotikaresistensen inte ska fortsätta att öka. Målet är att antibiotika ska kunna användas även i framtiden.

Myndigheterna ger tre råd om vad varje person kan göra för att påverka antibiotikaresistensen.

  • Tvätta händerna för att undvika smitta.
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket, istället för att använda eller slänga den.

På webbplatsen finns också frågor och svar om antibiotikaresistens.

Webbplatsen Skydda antibiotikan

Krisinformations sida om antibiotikaresistens

Källa: Folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: