Publicerades

Regeringen om förändringar i flyktingmottagandet

Regeringen föreslog 24 november en rad förändringar i flyktingmottagandet. Bland annat föreslås tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla utom för kvotflyktingar. Syftet är att minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige, säger statsminister Stefan Löfvén.

Ytterligare ett syfte med de föreslagna åtgärderna är att få andra EU-länder att ta emot fler flyktingar. Orsaken till att regeringen vill minska asylinvandringen är att Sverige har svårt att hantera den ökande mängden flyktingar som kommer hit.

Borttagen länk - Läs hela nyheten på Regeringens webbplats

Borttagen länk - Migrationsverket om Regeringens förslag

Källa: Regeringen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: