Publicerades

Säkerhetspolisen höjer hotnivån

Säkerhetspolisen höjer hotnivån för terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts ett steg från förhöjt hot (3) till högt hot (4) på en femgradig skala.

Beslutet baseras på underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Hotbedömningen utgår dels från vad som är känt i nuet, dels på möjlig framtida utveckling. Den väger också in händelser och skeenden i omvärlden som kan driva på eller minska avsikten eller förmågan att utföra attentat mot Sverige. Hotnivån bedöms löpande och kan komma att förändras.

Säkerhetspolisen har ett direkt samarbete med Polisen, som har gjort bedömningen att allmänheten tills vidare inte påverkas av de polisiära åtgärderna.

Borttagen länk - Mer information hos Säkerhetspolisen

Borttagen länk - Polisen om samarbete med Säkerhetspolisen

Borttagen länk - Polisens information om det polisiära arbete som pågår

Borttagen länk - Frågor och svar om den höjda hotnivån

Källa: säkerhetspolisen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: