Publicerades

Säkerhetspolisen om samarbete efter attentaten i Paris

Säkerhetspolisen arbetar för att få en bild av hur attentaten i Paris skulle kunna påverka Sverige. I nuläget bedöms att attentaten inte har någon koppling till Sverige.

Säkerhetspolisen samarbetar med flera organisationer internationellt och har personal på plats i Paris.

Det som inträffat i Paris påverkar i nuläget inte hotnivån i Sverige men Polisen har i samråd med Säkerhetspolisen höjt vaksamheten i hela landet, särskilt i storstadsregionerna.

Mer information på Säkerhetspolisens webbplats


Källa: Säkerhetspolisen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: