Publicerades

Samverkansrådet mot terrorism samlades efter höjd hotnivå

Den 19 november samlades Samverkansrådet mot terrorism för en genomgång av lägesbilden med anledning av den förhöjda terrorhotsnivån.

Samverkansrådet mot terrorism är ett nätverk av fjorton myndigheter som leds och sammankallas av Säkerhetspolisen.

Vid mötet gav Säkerhetspolisen och Nationellt centrum för terrorhotsbekämpning (NCT) de övriga myndigheterna en bild av läget efter det förhöjda terrorhotet.

Borttagen länk - Mer information hos Säkerhetspolisen

Borttagen länk - Mer information hos MSB

Källor: Säkerhetspolisen, MSB
Uppdaterades

Taggar för denna sida: