Publicerades

Säkerhetspolisen svarar på vanliga frågor om attentaten i Paris

Säkerhetspolisen har samlat svaren på de vanligaste frågorna om attentaten i Paris på sin webbplats.

Frågor som besvaras är till exempel hur väl förberedd Säkerhetspolisen är för att hantera terrorhot mot Sverige och hur myndigheten ser på extremistmiljöer på nätet.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, bedömer att hotnivån mot Sverige ligger kvar oförändrad sedan oktober 2010 då den höjdes från låg till förhöjd nivå.

Borttagen länk - Läs frågorna och svaren här

Borttagen länk - Säkerhetspolisen om hotnivån

Källa: Säkerhetspolisen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: