Publicerades

SMHI utfärdar stormvarning i södra Sverige

SMHI har utfärdade på lördagen en klass 2-varning för stormvindar i flera län i södra Sverige under söndagskvällen och natten mot måndag.

Nyheten uppdaterad 29/11 11:00:

Varningen gäller nu Halland, Skåne, Blekinge, västra delen av Kronoberg, Gotland, Öland, Kattegatt och Bälten.

En klass 2-varning för mycket högt vattenstånd är också utfärdad för södra Kattegatt och Öresund norr om Helsingborg.

Den danska vädertjänsten har döpt stormen till Gorm vilket blir det officiella namnet även i Sverige.

Du kan ringa informationsnumret 113 13 om du har frågor eller vill lämna information om stormen.

En klass 2-varning innebär en väderutveckling som kan innebära fara för allmänheten, orsaka stora materiella skador och ge upphov till störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Borttagen länk - Läs mer hos SMHI

Borttagen länk - Din beredskap vid storm

Borttagen länk - Energimyndigheten: När det blir el- eller värmeavbrott i ditt hem

Borttagen länk - Myndigheternas frågor och svar om stormar och oväder