Publicerades

Röda Korset öppnar stödtelefon för att förebygga extremism

Från den 16 november bemannar Röda Korset en stödtelefon för den som är orolig för att någon de känner riskerar att dras in i en våldsbejakande extremism.

Stödtelefonen riktar sig till familj och närstående som är oroliga för att en person ska ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i Sverige eller utomlands. Med våldsbejakande extremism avses den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den islamistiska extremistmiljön.

Stödtelefonen 020-100 200 bemannas mellan 09.00-15.00 på vardagar och det går att prata svenska, arabiska, kurdiska och engelska.

Uppdraget att starta en stödtelefon i syfte att förebygga våldsbejakande extremism kommer från Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Läs mer om stödtelefonen hos Röda Korset

Läs mer om Den nationella samordnarens uppdrag

Regeringens rapport om Våldebejakande extremism i Sverige

Källa: Röda Korset
Uppdaterades

Taggar för denna sida: