Publicerades

MSB:s lägesbild av flyktingsituationen vecka 44

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har sammanställt en nationell bild av läget med anledning av flyktingsituationen för vecka 44.
De rapporterar om en fortsatt hård ansträngning hos berörda myndigheter. Migrationsverket har ökat sina insatser i södra Sverige för att minska köerna till asylmottagningen. SKL, Sveriges kommuner och landsting, diskuterar, tillsammans med kommuner och MSB, lösningar för omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Läs hela lägesbilden hos Borttagen länk - MSB

Läs mer om myndigheternas arbete med flyktingsituationen hos Borttagen länk - Krisinformation.se
 

Uppdaterades

Taggar för denna sida: