Publicerades

Störning på mobilnätet i delar av Norrland

På grund av oväder är det enligt Telia störningar i mobilnätet på flera håll i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.

Om du saknar nät men behöver kontakta SOS Alarm kan du plocka ut SIM-kortet ur mobiltelefonen. Under förutsättning att du får kontakt med en annan operatör kan du då ringa nödsamtalet över den operatörens nät.