Publicerades

Tillfälligt tältboende ställs i ordning för asylsökande

Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer nu i ordning ett tillfällig tältboende för asylsökande i Revinge i Skåne.

Tältboendet ska kunna tas i bruk tidigast den 24 oktober. Eftersom behovet styr kan Migrationsverket inte i dagsläget säga när de första asylsökande flyttar in.

I det tillfälliga tältboendet finns det plats för 75 vinterbonade tält som värms upp med el. Tälten är 25 kvadratmeter.

I tälten finns sängplatser för fem till sex personer. I anslutning till tältboendet finns tillfälliga byggnader med toaletter och duschar. Personal från både MSB och Migrationsverket kommer att finnas på plats dygnet runt. Tält av samma typ har tidigare använts under MSB:s internationella insatser.

Asylsökande kommer att bo i tältboendet mellan tre till sju dagar i avvaktan på att Migrationsverket kan erbjuda ett annat boende på någon av deras övriga anläggningar i landet.

Borttagen länk - Mer information om tältboendet hos MSB

Borttagen länk - Mer information hos Migrationsverket

Källor: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Migrationsverket
Uppdaterades

Taggar för denna sida: