Myndigheternas samarbete kring flyktingsituationen

Uppdaterad |
Sveriges myndigheter samarbeter på nationell, regional och lokal nivå för att gemensamt ta hand om de flyktingar som anländer till Sverige.