Nyheter för april

Publicerades

Säkerhetspolisen bedömer inkommen information

Säkerhetspolisen arbetar med att bedöma information som har inkommit till myndigheten. Informationen bedöms i nuläget inte påverka terrorhotnivån för Sverige, som ligger kvar på en förhöjd nivå.

Publicerades

SMHI varnar för stora snömängder i delar av Norrland

SMHI har utfärdat klass 2-varningar för stora snömängder vid Västerbottens och Norrbottens läns kustland från måndag middag. Trafikverket uppmanar till försiktighet i trafiken och att hålla avstånd till framförvarande fordon.

Publicerades

Tidigare VMA för Smedjebacken avslutat

Uppdaterad: Det VMA som utfärdades den 23 april om rökutveckling i Smedjebacken är borttaget.

Publicerades

LFV har utrett radarstörning efter solutbrott

Den utredning som Luftfartsverket, LFV, har gjort efter radarstörningen den 4 november 2015 visar att orsaken var radiostrålning i samband med ett solutbrott. Radarbortfallet ledde bland annat till förseningar i flygtrafiken.

Publicerades

Tidigare VMA för Visby avslutat

Uppdaterad: Det VMA som utfärdades den 11 april om rökutveckling i Visby är borttaget.

Publicerades

Inre gränskontroller förlängs

Regeringen beslutade på torsdagen att förlänga den inre gränskontrollen ytterligare, från den 9 april till och med den 8 maj 2016.

Publicerades

Nu måste myndigheter rapportera it-incidenter

Från och med den 4 april ska alla myndigheter rapportera allvarliga it-incidenter till MSB. Syftet med rapporteringen är att få bättre kunskap om de it-incidenter som drabbar myndigheter. Målet är att förhindra eller minska konsekvenserna av sådana störningar.