Publicerades

Inre gränskontroller förlängs

Regeringen beslutade på torsdagen att förlänga den inre gränskontrollen ytterligare, från den 9 april till och med den 8 maj 2016.

Tillfälliga gränskontroller innebär att polisen vid några utvalda platser kontrollerar att alla personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet. Gränskontrollerna utförs i Skåne vid Hyllie station, brofästet vid Lernacken, Trelleborg hamn, Helsingborgs hamn och Malmö hamn.

För nordiska medborgare räcker det med ett giltigt körkort eller nationellt id-kort utfärdat i ett nordiskt land. För personer med uppehållstillstånd i Schengen krävs, att man förutom uppehållstillståndet, kan uppvisa giltigt pass. För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.

Information hos Polisen om förlängning av gränskontroll

Information hos Regeringen om beslut kring förlängning av inre gränskontroll

Uppdaterades

Taggar för denna sida: