Publicerades

LFV har utrett radarstörning efter solutbrott

Den utredning som Luftfartsverket, LFV, har gjort efter radarstörningen den 4 november 2015 visar att orsaken var radiostrålning i samband med ett solutbrott. Radarbortfallet ledde bland annat till förseningar i flygtrafiken.

Det har de senaste dagarna diskuterats att radarstörningen inte var relaterad till rymdväder utan att det i stället berodde på en cyberattack mot Sverige.

– I vårt utredningsarbete hade vi tidigt med det som en hypotes. Det fanns inget i våra radardata- eller internettrafikloggar som styrkte eller bekräftade en eventuell cyberattack. Dessutom hade vi sambandet i tid med rymdvädret plus att det fanns ytterligare några tekniska orsaker som uteslöt en cyberattack, säger LFV:s tekniske direktör Ulf Thibblin.

Läs mer hos LFV (Luftfartsverket)

Tidigare nyhet hos LFV om radarstörningen

Källa: LFV
Uppdaterades

Taggar för denna sida: