Publicerades

Nu måste myndigheter rapportera it-incidenter

Från och med den 4 april ska alla myndigheter rapportera allvarliga it-incidenter till MSB. Syftet med rapporteringen är att få bättre kunskap om de it-incidenter som drabbar myndigheter. Målet är att förhindra eller minska konsekvenserna av sådana störningar.

En it-incident är en oönskad eller oplanerad it-relaterad händelse som kan påverka exempelvis en myndighets säkerhet och kan påverka myndighetens förmåga att bedriva sin verksamhet. Orsaken till en händelse kan exempelvis vara misstag, tekniska problem eller it-angrepp. Det är bara it-incidenter som ger allvarliga konsekvenser för säkerheten som behöver rapporteras.

MSB om it-incidentrapportering

Cert.se om it-incidentrapportering

Källa: msb.se
Uppdaterades

Taggar för denna sida: