Publicerades

Säkerhetspolisen bedömer inkommen information

Säkerhetspolisen arbetar med att bedöma information som har inkommit till myndigheten. Informationen bedöms i nuläget inte påverka terrorhotnivån för Sverige, som ligger kvar på en förhöjd nivå.

Säkerhetspolisen får relativt ofta den här typen av information, som kan vara mer eller mindre osäker eller konkret. Den informationen som inkommit nu bedöms av Säkerhetspolisen vara av sådan art att den inte kan avfärdas.I arbetet samverkar man med bland annat Polismyndigheten och andra partner.

För frågor om säkerheten på gator och torg, får allmänheten rådet att följa polisens anvisningar. Polisen har det övergripande ansvaret för ordningen och säkerheten i landet och samverkar alltid med Säkerhetspolisen för att vidta de åtgärder som krävs.

Säkerhetspolisen går vid särskilda händelser upp i stab, vilket innebär att man arbetar utifrån förutbestämda rutiner med alla viktiga nyckelfunktioner samlade. I staben sker inhämtning, bearbetning och analys av information.

Information hos Polisen

Uppdaterades

Taggar för denna sida: