Publicerades

Risk för trafikproblem i Södertälje

Motorvägsbron på E4/E20 i Södertälje som varit avstängd i södergående riktning sedan midsommar beräknas vara återställd i början av september. När pendlingstrafiken startar igen på måndag finns det risk för stora trafikproblem med köer och förlängd restid.

För att minska problemen blir det lättare att åka kollektivt till och från Södertälje. På måndag förstärks bland annat kollektivtrafiken till och från Södertälje med extra tågvagnar på SJ-tåg, fler pendeltåg och Borttagen länk - extra bussar.

För att bussarna ska komma fram snabbt och smidigt görs ett körfält på en sträcka på E4/E20 om till ett kollektivtrafikkörfält i rusningstrafik. Detta underlättar också för räddningstjänst och polis att ta sig fram.

Långväga biltrafik i södergående riktning bör välja alternativa färdvägar och undvika E4/E20 genom Södertälje. Norrgående trafik på bron påverkas inte av avstängningen.

Borttagen länk - Läs mer hos Trafikverket

Borttagen länk - Samlad information hos Södertälje kommun

Borttagen länk - Aktuell trafikinformation på Trafiken.nu

Källor: Trafikverket, Södertälje kommun
Uppdaterades

Taggar för denna sida: