Publicerades

WHO: Zikavirus ett globalt hot mot folkhälsan

Enligt WHO utgör zikavirus, som sprids i Central- och Sydamerika, ett globalt hot mot människors hälsa och kräver ett samordnat internationellt gensvar. WHO befarar att viruset kommer att få en omfattande och snabb spridning. Folkhälsomyndigheten har information till den som planerar att resa till länder där zikavirus sprids.

Zikavirusets spridning har lett till omfattande utbrott i flera länder i Syd- och  Latinamerika. Den 1 februari beslutade WHO att klassa zikaviruset som ett internationellt hot mot folkhälsan.

Risken för resenärer i allmänhet att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten, för de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. Undantaget är gravida kvinnor, som efter en zikainfektion har en trolig ökad risk att få barn med fosterskada. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör konsultera läkare, resemedicinsk mottagning eller mödravårdcentral inför resor till länder där det finns zikavirus.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att svenska resenärer – med undantag för gravida kvinnor – behöver iaktta några särskilda försiktighetsåtgärder vid resor till zikadrabbade länder, förutom att skydda sig från myggbett med hjälp av täckande kläder och myggmedel.

Borttagen länk - Aktuell information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Borttagen länk - Information på WHO:s webbplats

Borttagen länk - Folkhälsomyndigheten svarar på vanliga frågor om zikaviruset

Borttagen länk - Reseinformation hos Sveriges ambassader
(sök reseinformation hos ambassaden i det land du ska resa till)

Uppdaterades

Taggar för denna sida: