Publicerades

Folkhälsomyndigheten om zikavirus

Den senaste tiden har det rapporterats om utbrott av zikavirus i länder dit många svenskar reser. Den som ska till något av de här länderna bör skydda sig mot myggbett. Gravida kvinnor bör kontakta hälso- och sjukvården för råd inför resan. Men risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten.

Zikavirus började spridas 2015 av myggor i Central- och Sydamerika, i områden där viruset och sjukdomen inte funnits tidigare. Det har lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.

Det kan finnas kopplingar mellan zikavirusinfektion och vissa neurologiska komplikationer. Detta är dock inte säkerställt.

Folkhälsomyndigheten uppmanar ändå kvinnor som är eller planerar att bli gravida att kontakta läkare eller mödravård om de ska resa till länder där det finns zikavirus och andra tropiska sjukdomar, för att få råd.

Sjukdomen sprids bara av myggarter som inte förekommer i Sverige. Fyra av fem som drabbas av zikaviruset får inga symptom alls. De som får symptom får lindriga besvär och behöver inte söka sjukvård.

Folkhälsomyndigheten råder personer som ska resa till områden där zikaviruset finns att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande kläder och myggmedel. Nattetid kan myggnät användas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetes webbplats

Folkhälsomyndigheten svarar på vanliga frågor om zikaviruset

Källa: folkhälsomyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: