Publicerades

Information till dig som ska besöka Brasilien under OS

Mellan den 5 och 21 augusti pågår OS i Rio de Janeiro. Här har vi samlat information, råd och länkar för dig som besöker landet under OS.

Sveriges ambassad i Brasilien uppger att kriminaliteten är hög i landet. Risken för rån och överfall är relativt stor, i synnerhet på kvällar och nätter. De senaste månaderna har ett flertal massdemonstrationer ägt rum över hela landet till följd av det politiska läget. Ambassaden rekommenderar resenärer att hålla sig uppdaterade om var demonstrationer äger rum och att undvika dessa. Man bör vara påläst om de risker och hot som finns i landet och vara uppmärksam på det som verkar avvikande, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel vid större evenemang och offentliga platser.

Information och råd

 • Konsulära ärenden som olyckor, stöld eller förlust av resehandlingar kommer att behandlas som vanligt av ambassaden, svenska konsulaten och lokala myndigheter även under OS.
 • Konsulatet i Rio de Janeiro förstärks med extra personal under OS.
 • Anmäl dig gärna på svensklistan. Uppgifterna används för att UD snabbt ska kunna kontakta dig om en krissituation skulle uppstå.
 • Håll dig uppdaterad genom att följa lokala medier, ambassadens webbplats samt Facebook och Twitter.
 • Det är viktigt att du har en giltig reseförsäkring innan du börjar resan.
 • Ditt pass måste vara giltigt minst ett halvår efter inresa till Brasilien. Ha alltid en kopia på passet med dig. Tänk också på att ett svenskt pass är mycket stöldbegärligt.

Infektionsrisker

Inför OS och Paralympics i Brasilien har Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram råd och rekommendationer kring vad man bör tänka på vid besök i landet. Borttagen länk - Folkhälsomyndigheten har sammanställt rådenhär.

Zika är en myggburen virusinfektion som drabbat Brasilien hårt. Risken att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten.  Folkhälsomyndigheten bedömer inte att svenska resenärer behöver iaktta några särskilda försiktighetsåtgärder, förutom att skydda sig från myggbett med hjälp av täckande kläder och myggmedel.
Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för rådgivning inför resa, mot bakgrund av den ökade risken för fosterskadan mikrocefali. Viruset kan även överföras sexuellt.  Folkhälsomyndighetens Borttagen länk - frågor och svar hittar du här.

 • Borttagen länk - Mer information hos Sveriges ambassad i Brasilien
 • Borttagen länk - Kontaktuppgifter till Sveriges ambassad i Brasilien
 • Borttagen länk - Svenska kyrkan i Rio de Janeiro
 • Borttagen länk - Följ svenska kyrkan i Rio på Facebook
 • Borttagen länk - Folkhälsomyndigheten om infektionsrisker vid OS
 • Borttagen länk - UD Resklar på Facebook
 • Borttagen länk - UD Resklar på Twitter
 • Borttagen länk - Krisinformation.se om din beredskap för händelser i utlandet

 

Källor: Sveriges ambassad i Brasilien, Folkhälsomyndigheten, Svenska Kyrkan, UD
Uppdaterades

Taggar för denna sida: