Publicerades

Mjältbrand på gårdar i Östergötland

Mjältbrandsfall har konstaterats vid Omberg i Östergötland. Flera nötkreatur, en häst och en älg har dött av mjältbrand. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade, sanering och smittoutredning pågår. Här hittar du länkar till aktuell information samt svar på de vanligaste frågorna gällande utbrottet.

Avspärrningen innebär bland annat att allmänheten inte har tillträde till de områden där djuren vistats. Gårdarna ligger vid Omberg i anslutning till ett naturreservat med vandringsleder.

Mjältbrand är framförallt en sjukdom som drabbar idisslare men det är också en zoonos, det vill säga en sjukdom som smittar mellan djur och människa. Bedömningen är dock att det inte är någon fara för allmänheten. Man måste ha varit i kontakt med sjuka eller döda djur för att smittas.

Personer som kan ha kommit i kontakt med smittade djur ­­­får förebyggande behandling av smittskyddsläkare. För att hindra smittspridning har också nötkreatur på de drabbade gårdarna vaccinerats mot mjältbrand.

Länsstyrelsen uppger att det inte är farligt att besöka Ekoparken i Omberg. Man ska inte gå in i de avspärrade områdena, men i övrigt går det att vandra och vistas på Omberg som vanligt.

Om du hittar en död älg, hjort eller ett rådjur på eller i närheten av Omberg ska du: undvika att röra djuret, notera fyndplatsen, fotografera gärna djurkroppen och kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på telefonnummer 018-67 40 00. Anledningen till att SVA vill ha in information om viltkadaver är att det kan bli aktuellt med provtagning, som i så fall utförs av en person som är utbildad för det. Trafikdödade djur behöver du inte ringa om, utan endast om de djur som har en oklar dödsorsak.

Innan upptäckten i Östergötland var det senast registrerade mjältbrandsutbrottet i Sverige år 2013 på en gård i Örebro, Närke. Det senast kända fallet hos människa i Sverige inträffade 1965. 

  • Borttagen länk - Antal döda djur vid Omberg 2016 Jordbruksverket
  • Borttagen länk - Information från Länsstyrelsen i Östergötland till dig som besöker Omberg


Svar på frågor kring mjältbrand

  • Borttagen länk - Myndigheternas svar på vanliga frågor om utbrottet


Information från myndigheterna om sjukdomen

  • Borttagen länk - Fakta om mjältbrand Jordbruksverket

  • Borttagen länk - Folkhälsomyndigheten om mjältbrand hos människor

  • Borttagen länk - Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA:s kartläggning av mjältbrand


Krisinformation.se om zoonoser

  • Borttagen länk - Läs mer om smitta från djur till människa (Krisinformation.se)
Källa: Jordbruksverket
Uppdaterades

Taggar för denna sida: