Publicerades

Om vattenbrist i sydöstra Sverige

Grundvattennivåerna är ovanligt låga på Öland, Gotland och Götalands östra kust. Här har vi samlat information om vad du behöver tänka på om du befinner dig i området.

På grund av bland annat minskad nederbörd är grundvattennivåerna i sydöstra Sverige historiskt låga. Nivåerna förväntas sjunka ännu lägre och kan påverka både den kommunala vattenförsörjningen och enskilda brunnar.

Du kan själv bidra till att förbättra situationen genom att följa råd och anvisningar från den kommun där du bor eller befinner dig i sommar. Myndigheterna uppmanar allmänheten att vara sparsam med vattnet och följa gällande bevattningsförbud.

Bevattningsförbud i flera kommuner

I flera kommuner gäller för tillfället bevattningsförbud. Där är det till exempel förbjudet att använda kommunalt vatten för att vattna med spridare eller slang. I vissa kommuner gäller förbudet tillsvidare, i andra gäller förbudet under en begränsad tid.

 • Borttagen länk - Aktuell information om bevattningsförbud på Gotland
 • Borttagen länk - Aktuell information om bevattningsförbud i Kalmar län, inklusive Öland

Så kan du spara vatten

På FacebooksidanBorttagen länk - Vattensmart hittar du tips om vad du själv kan göra för att spara på vattnet. Vattensmart är ett samarbete mellan flera kommuner, Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar Vatten och Borgholm Energi.

Håll dig uppdaterad

Läget kring vattensituationen i olika områden kan förändras. Följ länkarna för att läsa mer om det aktuella läget där du befinner dig.

 • Borttagen länk - Frågor och svar om vattenläget i Kalmar län
 • Borttagen länk - Borgholms kommun
 • Borttagen länk - Kalmar Vatten
 • Borttagen länk - Mörbylånga kommun
 • Borttagen länk - Torsås kommun
 • Borttagen länk - Region Gotland
 • Borttagen länk - Länsstyrelsen i Blekinge län
 • Borttagen länk - SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) om grundvattennivåerna
 • Borttagen länk - SMHI:s vattenwebb - nuläge för grundvattennivåer
 • Borttagen länk - Om dricksvattenförsörjning på Krisinformation.se
Källor: Länsstyrelsen i Kalmar län, Region Gotland, Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Torsås kommun, Kalmar kommun, SGU
Uppdaterades

Taggar för denna sida: