Publicerades

MSB följer störningar i infrastrukturen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, följer de händelser som påverkat olika typer av kommunikationssystem den senaste veckan. MSB ser händelserna som separata från varandra.

De händelser som MSB har kontakt med aktörerna om och följer är:

  • Störningar i SOS Alarms kommunikation med räddningstjänst och ambulans efter en uppgradering av mjukvara torsdag 19 maj.
  • Kommunikationsproblem hos Luftfartsverket som påverkade flygtrafiken torsdag 19 maj.
  • Mastbrott i Häglared söndag 15 maj.

MSB analyserar löpande händelser som dessa då de kan få konsekvenser för samhällsviktig verksamhet.

MSB uppmanar också till försiktighet om vilken information du tar del av och vad du sprider, till exempel i sociala medier.

Borttagen länk - Hela nyheten hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Borttagen länk - Läs mer om källkritik, om vilken information du tar till dig och sprider

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades

Taggar för denna sida: