Publicerades

MSB och CERT-SE om nya IT-attacker mot svenska medier

Under torsdagskvällen 24 mars genomfördes ytterligare en överbelastningsattack som drabbade svenska mediabolags webbplatser. Liksom vid den attack som genomfördes under förra helgen drabbades flera operatörer, med följden att ett antal webbplatser fick störningar. MSB ger stöd till de drabbade operatörerna.

"Det rör sig om en överbelastningsattack som berör flera operatörer, säger Ann-Marie Alverås Lovén, chef för verksamheten CERT-SE vid MSB. Vi följer händelsen och ger stöd till de drabbade operatörerna, men det är ännu för tidigt att säga hur omfattande attacken är."

Verksamheten CERT-SE, som är en del av MSB, är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) och har till uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter.

Vad är en överbelastningsattack?

En överbelastningsattack, en så kallad DDoS-attack, går ut på att överbelasta till exempel en hemsida med skräpinformation och fyller upp hela linjen så man inte kommer åt sajten eller tjänsten.

Överbelastningsattacker kan se olika ut, men syftar i grunden till att förhindra normal åtkomst, men även i vissa fall för att mörklägga en annan pågående attack. I regel innebär attackerna att system eller nätverksresurser blir otillgängliga på grund av att trafik med stora datamängder riktas mot organisationens it-tjänster.

Borttagen länk - Information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om torsdagens överbelastningsattack

Borttagen länk - Information om förra helgens överbelastningsattack på Cert.se

Borttagen länk - Information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om förra helgens attack

Borttagen länk - MSB:s publikation om överbelastningsattacker

Borttagen länk - Mer hos krisinformation om kommunikation och IT

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Uppdaterades

Taggar för denna sida: