Publicerades

Jordbruksverket om fågelinfluensa i Sverige

Fågelinfluensa har konstaterats på en hönsgård utanför Helsingborg, enligt Jordbruksverket. Inga djur eller djurprodukter får lämna gården innan den har sanerats. Risken för att smittan ska överföras till människor är liten, uppger Folkhälsomyndigheten.

Även en död fågel som hittats i Vellinge i södra Skåne har konstaterats smittad med fågelinfluensa. Den döda fågeln i Vellinge har fågelinfluensa av typen H5N8. Vilken typ av fågelinfluensa som drabbat värphönsbesättningen på gården utanför Helsingborg är ännu inte fastställt.

– Att fågelinfluensa nu påvisas i Sverige är inte helt oväntat eftersom virus har förekommit hos både tama och vilda fåglar i flera länder i Europa under hösten. För att motverka smittspridning kommer alla fjäderfän att avlivas och anläggningen saneras, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Borttagen länk - Myndigheternas gemensamma FAQ om H5N8

Borttagen länk - Information hos Jordbruksverket

Borttagen länk - Information hos Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Borttagen länk - Sjukdomsinformation om fågelinfluensa hos Folkhälsomyndigheten

Borttagen länk - Information hos Länsstyrelsen i Skåne län

Borttagen länk - Mer fågelinfluensa på Krisinformation.se

Uppdaterades

Taggar för denna sida: