Publicerades

Skydds- och övervakningsområden till följd av fågelinfluensa i Skåne

Uppdaterad 3/1 2017. Jordbruksverket har nu även hävt övervakningsområdet runt den värphönsanläggning utanför Helsingborg där fågelinfluensa påträffades i november. 28/12 togs skyddsområdet bort.

Borttagen länk - Läs mer om det borttagna övervakningsområdet hos Jordbruksverket

Ursprungstext:

Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med 3 kilometers radie från den värphönsbesättning utanför Helsingborg som är smittad med fågelinfluensa. Dessutom införs ett övervakningsområde med 10 kilometers radie från anläggningen. I områdena är det bland annat förbjudet att transportera levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter.

Fågelinfluensa har konstaterats på en hönsgård utanför Helsingborg, enligt Jordbruksverket. Inga djur eller djurprodukter får lämna gården innan den har sanerats. Den smittade värphönsbesättningen är spärrad, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna den. För att motverka smittspridning väntar även arbete med avlivning och sanering på den aktuella anläggningen.

Det virus som har cirkulerat under hösten, H5N8, har aldrig smittat till människa. Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling.
Analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har påvisat fågelinfluensa både i värphönsbesättningen och hos en vildfågel, en knipa, som tidigare påträffats i Vellinge kommun.

Sedan tidigare har Jordbruksverket beslutat om höjd skyddsnivå i hela landet för att motverka spridning av fågelinfluensa. Det innebär bland annat krav på inomhusvistelse och att det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar. I skyddsområdet gäller dessutom:

- Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
- Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.

Borttagen länk - Myndigheternas gemensamma FAQ om H5N8

Borttagen länk - Information om skydds- och övervakningsområden hos Jordbruksverket

Borttagen länk - Jordbruksverkets information om fågelinfluensa

Borttagen länk - Information om fågelinfluensa hos statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Borttagen länk - Sjukdomsinformation om fågelinfluensa hos Folkhälsomyndigheten

Borttagen länk - Information hos Länsstyrelsen i Skåne län

Borttagen länk - Information om fågelinfluensa på Krisinformation.se

Uppdaterades

Taggar för denna sida: