Publicerades

SMHI klass 2-varnar för snöfall

Uppdatering 6/11 17.20. Klass 2-varningen gällde endast Gotlands län under det kommande dygnet. SMHI utfärdade på lördagen den 5 november en klass 2-varning för stora snömängder i Östergötlands län, östra delen av Jönköpings län och Kalmar län utom Öland.

Det väntades snöfall på många håll i landet och SMHI utfärdade flera klass 1-varningar med anledning av snön.

En klass 2-varning innebär väderutveckling som kan medföra fara för allmänheten, orsaka stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

Vädersituationen kan medföra stora trafikproblem samt innebära störningar i el- och teleförsörjningen, enligt SMHI.

Borttagen länk - Aktuell information från SMHI

Borttagen länk - Råd i vintertrafiken från Trafikverket

Borttagen länk - Krisinformation.se om vinteroväder

Uppdaterades

Taggar för denna sida: