Publicerades

SMHI varnar för snöfall

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för stora snömängder i Dalarna under tisdagen. Varningen gäller hela Dalarnas län utom fjällen. Under tisdagsdygnet väntas snöfall i stora delar av mellersta Sverige och SMHI har även utfärdat flera klass 1-varningar med anledning av snön.

En klass 2-varning innebär väderutveckling som kan medföra fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på internet, radio eller TV.

Borttagen länk - Mer information från SMHI

Borttagen länk - Råd i vintertrafiken från Trafikverket

Borttagen länk - Krisinformation.se om vinteroväder

Borttagen länk - Länsstyrelsen Dalarna om klass 2-varningen