Publicerades

Avspärrningar efter mjältbrand tas bort

De områden som varit avspärrade på grund av mjältbrand vid Omberg i Östergötland är nu sanerade. Därför hävs avspärrningarna, meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Jordbruksverket.

Nötkreatur och får i närheten har vaccinerats och det finns inga nya, kända fall av mjältbrand i trakten.

Den som hittar en död älg, hjort eller rådjur på eller i närheten av Omberg ska undvika att röra djuret, notera fyndplatsen, gärna fotografera djurkroppen och kontakta SVA på telefonnummer 018-67 40 00.

Borttagen länk - Jordbruksverket

Borttagen länk - Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Källor: Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt
Uppdaterades

Taggar för denna sida: