Publicerades

MSB om internationellt cyberangrepp

Ett omfattande internationellt cyberangrepp har avslöjats, meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Angreppen har bland annat skett genom intrång hos driftleverantörer och har drabbat Sverige.

Attacken har flera namn, Cloud Hopper är det vanligaste. Gruppen bakom angreppet går under beteckningen APT10.

Gruppen har skickat riktade e-postmeddelanden med trovärdiga dokument för att få anställda på olika organisationer att ladda ner skadlig kod, så kallad spearphishing eller nätfiske.

Hur många svenska myndigheter och organisationer som varit utsatta är inte känt, inte heller eller i vilken omfattning de drabbats.

Borttagen länk -  Mer om cyberangreppet hos MSB

Borttagen länk -  Krisinformation.se om IT-störningar och informationssäkerhet

Borttagen länk -  Cert-se om cyberangreppet

Källa: MSB
Uppdaterades

Taggar för denna sida: