Publicerades

Oro för vattenbrist ledde till minskad vattenförbrukning

Inför sommaren 2017 såg Sverige ut att drabbas av den värsta vattenbristen på flera decennier. Vattenbristen blev inte så illa som befarat, men i tolv län var den allmänna vattenförsörjningen ansträngd för flera kommuner. Omkring ett 40-tal kommuner införde bevattningsförbud eller andra begränsningar. Det visar en nationell enkät som Havs- och vattenmyndigheten gjort.

- Tack vare en sval sommar och mer regn än normalt under sensommar och höst så blev situationen aldrig så akut som vi befarade. Yt- och grundvattenmagasinen har nu återhämtat sig i större delen av landet, säger Lennart Sorby, verksamhetsutvecklare på Havs- och vattenmyndigheten, i ett Borttagen länk -  pressmeddelande.

Havs- och vattenmyndigheten har sammanställt länsstyrelsernas och några nationella myndigheters erfarenheter av den befarade vattenbristen. Enkäten visar att läget för den allmänna vattenförsörjningen under 2017 har varit ansträngt eller allvarligt för flera kommuner i följande län: Östergötland, Gotland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland, Västra Götaland, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Dalarna.

Cirka 40-50 kommuner införde begränsningar i vattenförbrukningen, som bevattningsförbud eller andra åtgärder, skriver Havs- och vattenmyndigheten.

Stort engagemang ledde till minskad vattenförbrukning

Färre enskilda verkar generellt sett ha drabbats av sinande brunnar, enligt Havs- och vattenmyndigheten, men osäkerheten är stor då ansvaret är enskilt. 

Flera länsstyrelser och kommuner satsade på informationskampanjer under perioden för att möta den befarade vattenbristen. Det blev också ett stort medieintresse för frågan. 

- En viktig effekt av det stora intresset och engagemanget blev ökad medvetenhet om vattenfrågor. Totalt ledde det till mellan fem och 20 procent lägre vattenförbrukning under sommaren, säger Lennart Sorby.

Med höstens rikliga nederbörd har vattenflödena åter blivit normala eller höga, skriver Havs- och vattenmyndigheten i sinBorttagen länk -  rapport.

Borttagen länk - Hela rapporten från Havs- och vattenmyndigheten

Källa: Havs- och vattenmyndigheten
Uppdaterades

Taggar för denna sida: