Publicerades

MSB/CERT-SE om dataläckage hos Cloudflare

De som har använt tjänster som går via Cloudflare rekommenderas att byta lösenord och autentiseringsnycklar som man använt till dessa tjänster under perioden 22 september 2016 till och med 18 februari i år, skriver CERT-SE.

Anledningen är att det har upptäckts ett kodfel hos Cloudflare som kan ha lett till att känslig information läckt. Allt tyder på att endast en mindre mängd data exponerats men för säkerhets skull rekommenderar CERT-SE att byta lösenord och autentiseringsnycklar som man använt till tjänster som går via Cloudflare under perioden 22 september 2016 till och med 18 februari i år.

Om du är osäker på om tjänsterna du använt går via Cloudflare, så kontakta tjänsterna du använt under perioden och fråga om de använder Cloudflare.

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT, Computer Security Incident Response Team, med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Källa: CERT-SE
Uppdaterades

Taggar för denna sida: