Publicerades

Felaktigt VMA-larm "Hesa Fredrik" Stockholms län

VMA-signalen som ljöd i Stockholm vid 22-tiden under söndagskvällen var inget skarpt larm. Signalen utlöstes av misstag efter att SOS Alarm testat systemet. Här samlar vi information och länkar till berörda myndigheter som hanterat händelsen.

Under söndagskvällen 9 juli aktiverade SOS Alarm av misstag det ljudlarm som används i samband med Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Då varningen som gick ut igår endast var tänkt att vara ett test så genomfördes inte de vanliga rutinerna som alltid sker vid ett skarpt larm. Vid ett skarpt larm finns initial kontakt mellan Räddningsledare, SOS Alarm och Sveriges Radio innan varningen går ut.

Eftersom det inte var meningen att varningen skulle gå ut så tog det 11 minuter innan Sveriges Radio P4, som är den officiella beredskapskanalen, kunde gå ut med information om att larmet var felaktigt. Samtidigt överbelastades SOS Alarms, MSB:s och Polisens webbplatser. Krisinformation.se gick parallellt ut med information om det felaktiga larmet på sociala medier, som också visas på Krisinformation.se. Anledningen till att det dröjde lite längre innan vi gick ut med en nyhet på vår webbplats är att vi som myndighet har som policy att enbart gå ut med helt bekräftad information som vi kan länka till i våra nyheter. Till en början fanns ingen sådan information att tillgå.

Vid ett skarpt larm skickas även signalen "Faran över" ut när händelsen är avslutad. SOS Alarm gjorde försök att skicka ut signalen, men den ljudsignalen gick inte ut skarpt. Det kommer att utredas varför.

  • Borttagen länk -  MSB om det felaktiga larmet
  • Borttagen länk -  SOS Alarms frågor och svar om det felaktiga larmet
  • Borttagen länk -  Sveriges Radio P4
  • Borttagen länk -  Polisen om det felaktiga VMA-larmet
  • Borttagen länk -  Räddningstjänsten Storstockholm

Följ även
Facebook:Borttagen länk -   SOS Alarm
Twitter: Borttagen länk -  Sveriges Radio P4
Twitter: Borttagen länk -  Räddningstjänsten Storstockholm

Borttagen länk -  Krisinformation.se om VMA och hur allmänheten varnas

Källor: SOS alarm, MSB, Polisen, SR P4
Uppdaterades

Taggar för denna sida: