Publicerades

SMHI varnar för mycket höga flöden i Torne-, Rautas- och Tärendöälvarna

SMHI utfärdade på söndagen en klass 2-varning för mycket höga flöden i övre delarna av Torneälven och Rautasälven (uppströms Lainioälven) samt Tärendöälven.

Flödena stannar över klass 2-nivå under stor del av kommande vecka. Det beror på de stora nederbördsmängder som har fallit under de senaste dagarna i kombination med sen snösmältning.

Klass 2-flöden innebär vattennivåer i åar och älvar på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Detta medför översvämningsproblem på utsatta ställen. 

Borttagen länk - SMHI:s varningssida

Borttagen länk - Läs mer om varningar på SMHI

Källa: smhi
Uppdaterades

Taggar för denna sida: