Publicerades

CERT-SE om nytt angrepp av utpressningsprogram

En ny våg av utpressningsprogram sveper nu över världen. Det rör sig om en variant som kan drabba datorer med operativsystem av typen Microsoft Windows. I många länder har flera företag och myndigheter drabbats. Utbrottet betraktas som ett av de större.

Smittovägen är ännu inte bekräftad men enligt CERT-SE finns likheter med spridningen som skedde vid det stora Wannacry-utbrottet i maj i år. CERT-SE uppmanar systemadministratörer att se över vilka tjänster som exponeras mot internet samt att installera de säkerhetsuppdateringar som Microsoft har levererat.

Skadlig kod kan spridas via e-post så man bör generellt vara försiktig med vilka bilagor man öppnar och vilka länkar man klickar på som man fått via mejl.

CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT, Computer Security Incident Response Team, med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Verksamheten bedrivs vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Borttagen länk - CERT-SE om angreppet

Borttagen länk - Krisinformation.se om IT-störningar

Borttagen länk - DinSäkerhet.se om hur du skyddar din dator

Borttagen länk - Krisinformation.se om Wannacry-angrepp maj 2017

Borttagen länk - Amerikanska CERT (Computer Emergency Readiness Team) om ransomware, på engelska

Borttagen länk - Polisens information om utpressningsvirus

Källa: CERT-SE
Uppdaterades

Taggar för denna sida: